Physical Education

President : Mr. D. Ramesh, M.Sc., M.Ed., M.Phil.,
Convener : Mr. A. Thangapandi, M.A., M.P.Ed., M.Phil.,
Members : AHMs and all physical education teachers.

  • Every year school Annual Sports Day is conducted in a magnificent way.
  • Tri – Tournament ( Table Tennis, Basket Ball and Foot Ball) were conducted in a grand manner.

NATIONAL LEVEL PARTICIPATION

YearName of the StudentClassGameHeld inPlace
2017 - 2018M. Rohith8 BChessRs 3000/- cash award
2012 – 2013M. Moulivikram9 AFencingGwalierParticipant
2008 – 2009J. Fredrick
M. Kaviyarasan
R. Muthuprabhakar
11 A
11 G
12 C
Fencing
Kho Kho
Fencing
Maharastra
Punjab
Chandiga
Participant
Participant
Participant
2007 – 2008N.D. Mugeshkumar12 AHandballHydrabadParticipant
2006 – 2007K. Sathish Kumar
A. Gurusamy
P. Ajith
12 D
12 A2
12 A2
Kabadi
Kho – Kho
Kho – Kho
S.G.F.I
S.G.F.I
S.G.F.I
Participant
Participant
Participant

STATE LEVEL ACHIEVEMENTS

YearName of the StudentClassGamePlace
2023-20241. A. Aravinth
2. M. Veeramanikandan
3. M. Muthukumaran
4. L. Sivakumar
5. P. Rajesh
6. M. Sanjeevan
7. M. Dinesh'
8. R. Praveen
9. M. Akash
10. D. Karthikeyan
11. M. Udhayamuni
12. R. Chandrakumar

13. S.K. SanthoshNagarathinam
14. A.G. Ashwanth
15. J. LalithKishore
16. K. Hariharan
17. S, Abishek
18. M. SuriyaPrakash
19. A. Santhoshpandi
20. S. Kishore
21. V. Kajendran
22. G. Keerthan
23. S. Kabinath
24. A. Premkumar

25. S. Vinith
26. S. Vigneshwaran

27. K. Venkatesh
28. R. Sivaranjan

29. B. Viswa

30. P. Vellaichinnan
31. M. Dhanush

32. R. Vasanthkumar

33. P. Balakrishnan
12 C
12 I
12 D2
12 E
11 B
11 C
11 E
10 E
9 I
9 I
9 I
9 E

9 B

9 C
8 A
8 A
9 D
8 E
8 D
8 A
8 B
8 B
8 A
8 E

11 H
12 D1

10 C
11 G

12 D1

12 D2
12 G

9 I

12 C
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17
KHO-KHO U17

Basket Ball U 14

Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14
Basket Ball U 14

Athletics
Athletics

Silambam
Silambam

Taekwondo

Boxing
Boxing

Differentially Abled Athletics
Differentially Abled Athletics
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant

Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant
Participant

Participant
Participant

Winner I Prize

Participant
Participant

Participant

Participant
2022-20231. K. Ajay Venkat
2. S. Gnanasakthikaran
3. K. Saravanan
4. M. Aakash
5. M.S. Akilesh
6. P. Deepak
7. P. Mukesh
8. D. Sasikumar
9. S. Lingeshwaran
10. S. Suriyaprasath
11. K. Moovarasu
12. S. Vetrivel

13. M. Harish
14. K. Premkumar
15. P. Vellaichinnan
16. M. Nivas
17. M. Dhanush
18. G. Sarukan
19, T. Kathirvel
20. M. Sivaguruvelan
21. P. Balamurugan
22. M. Vishwa
23. K. Sarankumar
24. A. Palanimurugan

25. A. Aravind
26. V. Veeramanikandan
27. M. Muthukumaran
28. P. Rajesh
29. R. Raguldevan
30. S. Mohan
31. V. Manoj
32. M. Sanjay
33. M. Sarankumaran
34. P. Ponnuselvam
35. A. Vallavan
36. L. Sivakumar

37. G.K Pramoth
38. B. Vishwa
39. S. Mathesh
40. B. Chandru
41. K. Venkatesh
8 B
8 C
8 D
8 F
8 F
9 A
9 B
9 B
9 C
9 F
9 G
9 D

11 E
11 E
11 D2
11 G
11 G
12 B
12 D1
12 E
12 E
12 E
12 E
12 I

11 C
11 I
11 D2
10 A
10 B
10 B
10 C
10 E
10 E
10 C
9 C
11 E

12 D2
11 D1
12 H
11 D2
9 A
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys
Kabaddi U 14 Boys

Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys
Kabaddi U 19 Boys

Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys
Kho-Kho U 17 Boys

Road Cycling
Taekwondo
Silambam
Silambam
SIlambam
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant
Participant
Participant
Participant
I(Gold Medal)
2019 - 2020N. Karthikeyan
K. Kaviy Arasupandi
P. Praveen Vijay
T. Girinath
S. Abijith
P. Vellai Chinnan
K. Premkumar
R. Avinash Akshyan
V. Senthil Murugan
T. Kathirvel
M. Tamilvaanan
K. Saran Kumar

V. Logeshwran

R. Mahakrishnan

P. Abishek

M. Rohith
7 A
7 B
7 B
8 A
8 B
8 B
8 C
8 F
9 A
9 B
9 D
9 D

12 D

9 C

11 G

10 C
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys
Kabaddi U - 14 Boys

Athletic

Athletic

Take Wondo

Chess
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

Participant

Participant

Participant

Participant
2018 - 2019V. Prasanna Venkat

T. Thangamalai

T. Arivalagan
K. Praveen Kumar
S. Inbathamilan
M. Veerapandi
K. Harish Kannan
S. Vimalesh
B. Nanthakumar
M. Santhosh Kumar
S. Vihayasimman
M. Surendra Pandi
A. Abishek
K.Syed Mohammed Umar
P. Sanjay Kumar
S. Mathesh
S. Jeyakumaran
S. Vallarasu
P. Abishek
S. Surya Prakash
12 E

12 A

11 I
11 E
11 E
12 E
12 E
12 E
12 E
12 I
12 D
12 I
12 H
12 B
9 A
8 A
12 D
12 F
10 E
12 D
Boxing

Kabadi

Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Kabadi
Athletic
Fencing
Silambam
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Boxing
I(Gold Medal + Rs 1200 cash award)
Representing U19 TN Team
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
2017 - 2018J. Virumandi
E. Arunkumar
R. Alagesan
A. Mohaideen Yasar Arafath
K. Nallarasan
M. Vijaya Prabakaran
V. Prasann Venkat
K. Aakashrajan
12 A
12 E
10 H
10 B
10 B
12 A
11 E
11 E
Taekwondo
Silambam
Silambam
Silambam
Silambam
Silambam
Boxing
Boxing
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
2016 - 2017K. Bharath Raja
J. Virumandi
R. Alagesan
A.J. Magbul Riyaz Hussian
B. Hemanathan
E. Arunkuma
P. Gokulakrishnan
K. Alen Joshua
S. Surya Prakash
M. Kapilmaran
12 A
11 A
9 I
10 B
11 F
11 C2
10 B
11 E
10 A
12 C1
Fencing
Taekwondo
Silambam
Silambam
Silambam
Silambam
Athletic
Carrom
Boxing
Boxing
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
2015 - 2016M. Kapilmaran

S. Thirupathi

M. Siva Prakash
J. Virumandi
P. Vimalraj
A.J. Magbul Riyaz Hussian
A. Aakash
E. Arunkumar
11 C1

10 A

7 C
10 H
12 D
9 A
10 D
10 E
Boxing

Boxing

Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Silambam
Kho-Kho(SGFI)
Silambam(Association)
II (Silver Medal+Rs 800 cash award)
III (Bronz Medal+Rs 400 cash award)
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
2011 – 2012M. Mouli Vikram
T. Vigneshwaran
M. Mouli Vikram
M. Gopinath
P. Muthumurugan
M. Moovendran
M. Dinesh Kumar
M. Ravikumar
P. Ajithkumar
B. Thangapandi
8 A
10 C
8A
8B
10 A
8C
7B
7A
10 B
11 A
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Athletic (1500 m)
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
II
II
II
Participant
Participant
I
II
III
III
III
2010 – 2011J. Fredrick
M. Muthu Ganesh Pandian
M. Prasath Ranjith
M. Prasath Ranjith
K. Karthikeyan
B. Thangapandi
M. Ravikumar
P. Sundar
S. Malarvannan
S. Suriya
C. Tamilarasan
C. Silambarasan
K. Kamalanathan
12 B
12 B
12 E
12 E
11 C
10 C
6 D
10 C
6 A
8 C
10 D
12 D
12 D
Fencing
Fencing
Boxing
Athletic ( Triple Jump & 110m Hurdles)
Weight – lifting
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
I
II
III
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
2009 – 2010M. Muthuganeshpandian
M. Nagarajan
S. Veeramani
M. Prasath Ranjith
K. Mahasuran
11 A
10 E
9C
11 E
11 C
Fencing
Fencing
Boxing
Athletic (Triple Jump
Boxing
II
II
III
Participant
Participant
2008 – 2009P.Balakrishnan, M. Amarnath, C. Tamilarasn & M. Vinothkumar
M. Prasath Ranjith
P. Jegadesh
V. Barathiraja
C. Shanmugaprabhu
R. Harish kumar
J. Fredrick
M. Muthuganeshpandian
R. Ajithkumar
C. Silambarasan
Under 14
12 E
10 B
10 B
10 A
10 B
10 A
10 B
8
10 D
Athletic (4 x 100 m Relay)
Triple Jump
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Boxing
Boxing
Participant
Participant
I
III
I
I
II
II
Participant
Participant
2007 – 2008M. Pandi
R. Harishkumar
C. Shanmugarajaprabhu
N.D. Mugeshkumar
R. Mohamedshyam
K.S. Karthikeyan
8 D
9 A
9
12 A
12
9
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Roller Skating
II
III
III
III
III
III
2006 – 2007J. Fredrick
C. Shanmugarajaprabhu
R. Harish Kumar
R. Vignesh
M. Kavin Kumar
K. Swamyrajan
M. Kavin Kumar
8 A2
8 A1
8 A2
10 C
12 A2
12 A1
12 A2
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
II
II
II
III
II
III
III
2005 – 2006J. Suriyaprakash
E. Maruthupandian
R. Anandhakrishnan
7
9
9
Boxing
Boxing
Boxing
II
II
II
2004 – 2005S. Sudhakar
S. Gopinath
M. Kavinkumar
R. Sridhar
T. Jegadeesh
S. Suriyaprabakar
E. Maruthupandian
M. Ashok
10 A2
9 E
10 A
8 A
8 A
6 A
8 B
8 E
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Boxing
Fencing
Fencing
I & III
I & III
I
I
I
III
II
II
2003 – 2004M. Sasikumar
M. Deepakraja
J.V.P. Idayasakaran
M. Raja
S. Vibin
K. Murali
P. Muthukrishnan
P. Anbalagan
N. Rajkumar
9 D
12
9 A1
9 D
9 A2
9 B
12 B2
12 D
12
Fencing
Fencing
Fencing
Fencing
Boxing
Boxing
Boxing
Boxing
Badminton
I
III
III
III
III
III
III
III
Participant
2002 – 2003B. Madhusudhanan
Kalaikathirselvan
N. Rajkumar
12
12
11
Table Tennis
Badminton
Badminton
III
Participant
Participant

DISTRICT LEVEL TEAM GAME ACHIEVEMENTS

YearAge GroupGamePlace
2013 - 2014Under 14
Under 14
Under 19
Under 19
Kho - Kho
Foot ball
Ball Badminton
Volley ball
Winner
Runner
Runner
Runner
2011 – 2012Under 14
Under 17
Under 17
Under 17
Under 19
Under 19
Kabaddi
Kho Kho
Kabaddi
Volley Ball
Ball Badminton
Kabaddi
Winner
Runner
Runner
Runner
Runner
Runner
2010 – 2011Under 14
Under 17
Under 17
Under 19
Under 19
General(Manitha Neya Mandram)
Kabaddi
Kabaddi
Kho – Kho
Ball Badminton
Badminton (D)
kabaddi
Runner
Runner
Runner
Runner
Runner
Winner
2009 – 2010Under 14
Under 17
Under 19
Under 19
Under 19
Kabaddi
Kabaddi
Kho Kho
Hand ball
Badminton ( D)
Winner
Winner
Winner
Runner
Winner
2008 – 2009Under 14
Under 17
Under 17
Under 19
Under 19
Kabaddi
Kho Kho
Kabaddi
Kabaddi
Kho Kho
Winner
Winner
Runner
Runner
Runner
2007 – 2008Under 17
Under 17
Under 14
Under 19
Kho Kho
Hand ball
Kabaddi
Kabaddi
Winner
Runner
Winner
Runner
2006 – 2007Under 17
Under 19
Under 19
Kabaddi
Kabaddi
Kho – Kho
Runner
Runner
Winner
2005 – 2006Under 14
Under 14
Under 17
Under 19
Kabaddi
Hand ball
Ball Badminton
Kho Kho
Winner
Winner
Runner
Winner
2004 – 2005Under 14
Under 17
Under 17
Under 17
Under 19
Ball Badminton
Badminton
Ball Badminton
Kabaddi
Badminton
Runner
Winner
Runner
Winner
Winner